Vid lokaliseringsval för väg E20 förbi Mariestad bör Trafikverket beakta artskyddsförordningen

Naturvårdsverket har lämnat ett samrådsyttrande till Trafikverket den 28 juni 2016.

Sidan senast uppdaterad: 1 oktober 2020Sidansvarig: Ida Nelson