Otillräcklig motivering av ställningstagande kring alternativval för ny väg 161 i Uddevalla kommun

Naturvårdsverket har vid flera tillfällen lämnat synpunkter under vägplaneprocessen, senast i januari 2016.

Sidan senast uppdaterad: 29 september 2020Sidansvarig: Ida Nelson