Tvärförbindelse Södertörn, ny motortrafikled mellan E4/E20 vid Skärholmen söder om Stockholm till väg 73 i Haninge

Naturvårdsverket har 2016, 2017 och 2019 yttrat sig i Trafikverkets samråd gällande utbyggnad av Tvärförbindelse Södertörn. I april 2019 har Naturvårdsverket lämnat en underrättelse om den planerade verksamheten till regeringen.

Sidan senast uppdaterad: 30 mars 2021Sidansvarig: Ida Nelson