Naturvärdesinventering behövs som underlag inför lokaliseringsval av väg

Naturvårdsverket har den 15 januari 2016 och den 16 februari 2017 yttrat sig inför lokaliseringsval av väg 56 delen Hedesunda-Valbo/Gävle i Gävleborgs län. Naturvärdesinventering behövs som underlag inför lokaliseringsval av väg

Sidan senast uppdaterad: 28 september 2020Sidansvarig: Ida Nelson