Risk för skada på Natura 2000-område kan inte uteslutas vid stabilitetshöjande åtgärder

Naturvårdsverket har yttrat sig till mark- och miljödomstolen i december 2016 och i september 2017 gällande planerade stabilitetshöjande åtgärder mellan E20 och Natura 2000-området Säveån, vid Finngösa i Partille kommun.

Sidan senast uppdaterad: 1 september 2020Sidansvarig: Ida Nelson