Åtgärdsvalsstudier för höghastighetsjärnväg

Naturvårdsverket har i juni 2017 lämnat synpunkter på Trafikverkets förhandsversioner av åtgärdsvalsstudier för höghastighetsjärnväg mellan Linköping-Borås respektive Jönköping-Malmö.

Sidan senast uppdaterad: 8 december 2020Sidansvarig: Ida Nelson