Förbifart Stockholm – följ ärendet

Här har vi samlat våra yttranden med mera om Förbifart Stockholm.

Här kan du följa ärendet

Sortera på: fallande - stigande
 • 2007 och 2008

  Förbifart Stockholm – inte förenligt med miljöbalken. Yttrande till Vägverket och regeringen 2007 och 2008

 • 2012-02-09

  Oklara miljökonsekvenser av byggandet av Förbifart Stockholm. Yttrande till Mark- och miljödomstolen

 • 2014-03-31

  Tydliga miljökrav behövs för Förbifart Stockholm. Yttrande till Mark- och miljööverdomstolen

 • 2014-12-17

  Tydliga miljökrav behövs för Förbifart Stockholm. Yttrande till Mark- och miljööverdomstolen

 • 2015-12-04

  MÖD meddelar domar om följdverksamheter till Förbifart Stockholm

 • 2018-02-22

  Mark- och miljödomstolen meddelar beslut om kompensationsåtgärder