Dubbelspårsutbyggnad på Malmbanan mellan Kiruna och riksgränsen

Naturvårdsverket har i februari och mars 2017 lämnat samrådsyttranden till Trafikverket rörande de järnvägsplaner som Trafikverket arbetar med.

Sidan senast uppdaterad: 1 september 2020Sidansvarig: Ida Nelson