Beräkna buller vid högst trafikintensitet

Miljööverdomstolen har fastställt att när trafikintensiteten varierar kraftigt under året ska man beräkna buller på perioden med högst trafik och inte årsmedelsdygnstrafiken. Målet gäller några vägar i Kalmar och vägtrafiken över Ölandsbron.