Avsiktligt i 4 § artskyddsförordningen – tillämpning i exemplet vindkraft

I samband med två domar från Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) i december 2014 var en central fråga hur begreppet avsiktligt i 4 § artskyddsförordningen bör tolkas. Här beskriver Naturvårdsverket sin tolkning av rättsläget som inte bedöms har ändrats i sak efter domarna.