Villkor om begränsningsvärden

Mark- och miljööverdomstolen har utvecklat praxis om utformning av villkor med begränsningsvärden i tillstånd till miljöfarlig verksamhet.