Beslut om brytning i Skallemossen upphävs av regeringen

Risken för höga uranhalter i torv från Skallemossen gjorde att Naturvårdsverket överklagade ett beslut om bearbetningskoncession för energitorv till regeringen. Regeringen biföll överklagandet och beslutet upphävs.