Strandskyddsärenden som länsstyrelsen avvisar kan överklagas av Naturvårdsverket

Naturvårdsverket kan överklaga länsstyrelsernas beslut om strandskyddsdispens enligt 7 kapitlet miljöbalken. Detta gäller även beslut om avvisning av en ansökan om strandskyddsdispens. Det betyder i sin tur att länsstyrelserna ska skicka en kopia för kännedom till Naturvårdsverket, av beslutet om avvisning.

Sidan senast uppdaterad: 15 november 2019Sidansvarig: Thomas Pettersson