Tidsbegränsat tillstånd om att uppföra och driva en ny kondensturbin med tillhörande kringutrustning vid Hylte pappersbruk

Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt har i dom den 12 februari 2016 lämnat tillstånd till Stora Enso Paper AB att uppföra och driva en ny kondensturbin med tillhörande kringutrustning samt öka förbränningen av avfall vid Hylte bruk.