Dom om kraftigt begränsade utsläpp av svavel från Skutskärs massabruk

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har i dom den 11 februari 2016 fastställt slutliga villkor för utsläpp av svavel innebärande kraftigt begränsade utsläpp av svavel från Skutskärs bruk.

Sidan senast uppdaterad: 15 november 2019Sidansvarig: Olof Åkesson