Naturvårdsverket överklagar dom om tillstånd till fortsatt och utökad produktion vid pappersbruk i Obbola, Umeå kommun

Vi överklagar dom i mark- och miljödomstolen från den 19 augusti 2019. Verksamheten har en betydande energianvändning och Naturvårdsverket anser därför att det är viktigt med tydliga och uppföljbara villkor för verksamhetens energihushållning.

Sidan senast uppdaterad: 21 januari 2021Sidansvarig: Caroline Appelberg