Ytterligare utredningar krävs avseende utsläpp till luft från ny sodapanna vid Frövi bruk

Naturvårdsverket har den 4 december 2020 lämnat yttrande över bolagets prövotidsredovisning avseende utsläpp av stoft och kväveoxider från ny sodapanna

Sidan senast uppdaterad: 16 oktober 2020Sidansvarig: Olof Åkesson