Ansökan om nytt tillstånd till befintlig, justerad och ny verksamhet vid Hylte bruk

Naturvårdsverket har lämnat yttranden över bolagets ansökan till Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt den 20 januari 2021.