Installation av ny sodapanna kräver tillståndsprövning

Beslut från Länsstyrelsen i Västernorrlands län i augusti 2019 om byte av sodapannor och ångturbiner samt installation av slutförtjockare vid en massa- och kartongfabrik.

Sidan senast uppdaterad: 16 oktober 2020Sidansvarig: Olof Åkesson