Naturvårdsverket överklagar villkor om energihushållning

Vi överklagar dom i mark- och miljödomstolen från den 10 december 2018 angående tillstånd till verksamhet vid bolagets anläggning i Domsjö samt dispens från begränsningsvärden enligt 1 kap. 16 § industriutsläppsförordningen.

Sidan senast uppdaterad: 10 augusti 2020Sidansvarig: Caroline Appelberg