Provisoriska föreskrifter avseende utsläpp till vatten från skogsindustri och fråga om utformning av begränsningsvärden

Dom i Mark- och miljööverdomstolen den 20 december 2019 om tillstånd till befintlig och utökad verksamhet avseende Stora Enso Skoghall AB:s bruk i Hammarö kommun.

Sidan senast uppdaterad: 22 januari 2021Sidansvarig: Caroline Appelberg