Krav på energihushållningsvillkor och utredningar av processavloppsvatten vid SCA Ortviken

Naturvårdsverket har lämnat yttranden avseende slutliga villkor för energihushållning samt krav på vidare utredningar avseende processavloppsvatten till mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt den 30 oktober 2020 och den 30 mars 2021.

Sidan senast uppdaterad: 1 april 2021Sidansvarig: Karin Bäckström