Ansökan om tillstånd till uppförande och drift av bioraffinaderi vid SCA Östrand

Naturvårdsverket har lämnat yttrande om komplettering av ansökningshandlingarna till mark- och miljödomstolen i Östersund den 20 maj 2019. Närmare redovisningar behövs av planerad verksamhet som avser uppförande av bioraffinaderi samt ändring av massabruk i Timrå kommun.

Sidan senast uppdaterad: 10 augusti 2020Sidansvarig: Caroline Appelberg