Stenmur, dispens för biotopskydd – följ ärendet

Naturvårdsverket har överklagat en biotopskyddsdispens enligt den nya lagstiftning som trädde i kraft 1 september 2014. Genom överklagandet vill Naturvårdsverket skapa praxis.

Följ ärendet

Sortera på: fallande - stigande