Rönnskärsverken – följ ärendet

Boliden Mineral AB planerar att öka produktionen av bland annat koppar, guld och silver vid Rönnskärsverken i Skellefteå. Bolaget anlägger även underjordsförvar för farligt avfall från Rönnskärsverken. Verksamheten har fått tillstånd, men prövningen av verksamheten fortsätter genom redovisning av ett flertal utredningsföreskrifter.