Kan två BAT-slutsatsdokument utgöra huvudslutsatser avseende ett bolags verksamhet

Naturvårdsverket har lämnat remissvar till mark- och miljödomstolen gällande om det är möjligt för en industriutsläppsverksamhet att ha flera s.k. huvud-BREF:ar.

Sidan senast uppdaterad: 17 september 2019Sidansvarig: Petter Larsson Garcia