Prövningen av Preemraff i Lysekil

Mark- och miljödomstolen har i deldom gett Preem AB tillstånd till befintlig och utökad verksamhet. Deldomen har överklagats av ett antal parter och Mark- och miljööverdomstolen har gett prövningstillstånd. Regeringen har förbehållit sig prövningen av tillåtligheten.

Sidan senast uppdaterad: 16 juni 2020Sidansvarig: Petter Larsson Garcia