Mark- och miljööverdomstolen prövar: tillstånd för befintlig och utökad framtida drift av Preemraff i Lysekil

Mark- och miljödomstolen har i deldom gett Preem AB tillstånd till befintlig och utökad verksamhet. Deldomen har överklagats av ett antal parter och Mark- och miljööverdomstolen har gett prövningstillstånd.

Sidan senast uppdaterad: 4 juli 2019Sidansvarig: Petter Larsson Garcia