Preem Göteborg söker nytt miljötillstånd

Naturvårdsverket har lämnat yttrande om Preem AB:s ansökan till mark- och miljödomstolen.

Sidan senast uppdaterad: 7 december 2020Sidansvarig: Petter Larsson Garcia