Regleringar träffar en samförbränningsanläggningar även då avfall tillfälligt inte förbränns

Miljööverdomstolen har i en dom 2006-11-16 klargjort att vid samförbränning gäller reglerna i NFS 2002:28 även då avfall tillfälligt inte förbränns (mål M 7766-05).