Utökad elproduktion utan samtidig utökad värmeproduktion

Miljödomstolen i Vänersborg beslutade i en dom den 13 mars 2009 att avslå ansökan från Uddevalla Energi AB. Ansökan gällde att vid Lillesjöverkets kraftvärmeverk öka förbränningen av avfall sommartid för att därigenom kunna producera mer elektricitet utan samtidig ökning av värmeproduktionen.