Prövningstillstånd efter Naturvårdsverkets överklagande av tillstånd till förbränning av avfall

Mark- och miljööverdomstolen prövar vår överklagan av mark- och miljödomstolens dom den 12 oktober 2020 angående tillstånd till befintlig och utökad förbränning av avfall vid Lersätters värmeverk i Kils kommun.