Bristfällig dom om tillstånd till förbränning av avfall återförvisas

Tillståndsmål återförvisas eftersom frågor som rör tillåtligheten skjutits upp under en prövotid och tillståndet saknat nödvändiga villkor