Om kreosotimpregnerat trä och Kproc

I en dom den 13 februari 2009 gör Miljööverdomstolen några intressanta ställningstaganden om kreosotimpregnerat trä och om den parameter Kproc som anges i Naturvårdsverket föreskrifter (NFS 2002:28) om avfallsförbränning.