Dom om våra föreskrifter NFS 2002:26 och NFS 2002:28

Det finns två närliggande föreskrifter som reglerar stora förbränningsanläggningar (NFS 2002:26) respektive avfallsförbränning (NFS 2002:28). Miljööverdomstolen gör i denna dom flera tolkningar av reglerna i dessa föreskrifter, bland annat gällande "skorstensregeln" i NFS 2002:26.