NFS 2002:26 och NFS 2002:28 anger minimiregler och marginal mellan uppmätta utsläpp och villkorsvärde

Då Västerås Kraftvärmeverk sökte nytt tillstånd, drev Naturvårdsverket framförallt frågan om strängare villkor än vad som anges i NFS 2002:26. Vi menade också att marginalen inte ska vara för stor mellan utsläpp och begränsningsvärde. Miljödomstolen i Nacka beslutade så som vi hade yrkat.