Prövningsärenden om förbränningsansläggningar inklusive avfallsförbränning

Naturvårdsverkets yttranden och eventuella överklaganden i de tillståndsmål och ärenden vi prioriterat att delta i samt ett urval av de vägledande domar som finns på området.