Dispenser från begränsningsvärden

Dispenser från begränsningsvärden för utsläpp i BAT-slutsatser som domstolar och andra prövningsmyndigheter fattat om industriutsläppsverksamhet.