Dispenser för avfallsförbränningsanläggningar

Dispenser från vissa bestämmelser i förordning (2013:253) om förbränning av avfall (FFA) som tillsynsmyndigheter får meddela för avfalls- och samförbränningsanläggningar