Återställningsåtgärder vid nedläggning

Uppgifter om de åtgärder som verksamhetsutövare har vidtagit enligt 10 kap. 5 a § miljöbalken, det vill säga de åtgärder som behövs för att återställa området där verksamheten har bedrivits till det skick området hade enligt statusrapporten.