Naturvårdsverket överklagar mark- och miljödomstolens deldom om Aitikgruvan i Gällivare kommun

I en deldom har Boliden Mineral AB fått tillstånd till nuvarande och utökad verksamhet vid Aitikgruvan. De största problemen med gruvan är hur förorenat vatten och gruvavfall tas om hand. Det finns stor risk för påverkan på vattenmiljöer och för liten ekonomisk säkerhet har avsatts för att efterbehandla deponierna när gruvan inte längre är i bruk.

Sidan senast uppdaterad: 1 december 2014Sidansvarig: Ann-Marie Fällman