Kallak – följ ärendet

Bolaget har ansökt om bearbetningskoncession i Kallak nr 1 hos bergmästaren. Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket anser att ansökan inte tillräckligt beskriver eventuell påverkan på själva världsarvets utpekade värden. Länsstyrelsen anser inte att bergmästaren ska bevilja bearbetningskoncession.

Detta har hänt:

Sortera på: fallande - stigande