Miljötillstånd för Arlanda

Vägledande dom i Mark- och miljööverdomstolen den 21 november 2014 om miljötillstånd för Arlanda Airport.