Arlanda – följ ärendet

Naturvårdsverket har tidigare överklagat en dom från mark- och miljödomstolen gällande nytt tillstånd för verksamheten vid Arlanda flygplats. Vi har drivit frågor om flygvägar och buller. Nu har Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) meddelat dom i ärendet.