Flygplatser, prövningsärenden

Här hittar du ärenden som vi har yttrat oss i och som kan fungera som vägledning. Vi kan också lyfta fram vägledande domar som finns på området. Flygplatser och dess verksamheter medför lokal, regional och global miljöpåverkan.

Sidan senast uppdaterad: 26 november 2019Sidansvarig: Lina Tengvar