Rimlighetsavvägning avseende energihushållningsåtgärder, massa- och pappersbruk

Miljööverdomstolen har i en dom från 2008 angett hur bedömningar enligt 2 kapitlet 7 § miljöbalken görs i frågor om energihushållning.