Domar om villkor för energihushållning

Miljööverdomstolen har dömt i frågor om vilka krav man kan ställa på energihushållning. Bland annat konstaterar domstolen att energihushållning kan regleras i särskilda villkor, till exempel villkor som begränsningsvärde med separata värden för elektricitet och värme.