NJA 2011 s. 296 om ekonomisk säkerhet (Hötjärnsamagasinet)

Högsta domstolen har i ett avgörande bedömt frågan om ekonomisk säkerhet för Boliden Mineral AB:s deponering av anrikningssand i Hötjärnsmagasinet.