Aitikgruvan

Mark- och miljödomstolen hade godkänt en moderbolagsborgen från Boliden AB som säkerhet för dotterbolaget Boliden Mineral AB:s förpliktelser för sin verksamhet vid Aitikgruvan. Mark- och miljööverdomstolen undanröjde mark- och miljödomstolens dom om godkännande av moderbolagsborgen.