Kompensationsåtgärder vid prövning av dispens från biotopskyddet

Domen klargör att erbjudande om att utföra kompensationsåtgärder inte kan föranleda att en annars förbjuden åtgärd blir tillåtlig. Tillämpning av beräkningsverktyget för biotopskydd tas också upp.

Sidan senast uppdaterad: 17 september 2020Sidansvarig: Emil Ekström