Kompensation för träd som tagits ner i allé utan dispens

Det finns grund för att besluta om kompensationsåtgärder i tillsynsärenden när en verksamhet eller åtgärd orsakat skada.