Dispensprövning från fall till fall

Dispens/tillstånd att överskrida gränsvärdena ska inte meddelas som generella dispenser. En dispensprövning ska vara en prövning av aktuellt avfall från fall till fall. Dispenser ska avse specificerat avfall, till exempel avfall från en viss process vid en utpekad anläggning eller förorenad jord från en viss geografisk plats.