Rätt parameter för verksamhetens omfattning

Örebro kommun vill fortsätta driva Skebäcks avloppsreningsverk. Naturvårdsverket tycker att tillståndet ska innehålla en maximal genomsnittlig veckobelastning.